Bảo dưỡng Phanh

Hệ thống phanh trên ô tô là bộ phận đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận hành và sự an toàn xe. Để đảm bảo tình trạng hoạt động tốt của xe thì các cụ cần kiểm tra bảo dưỡng cần được thực hiện thường xuyên.

 

 

0915663398